WEEE-plast

Produktbeskrivelse:

Plasten kommer typisk fra genvindingsvirksomheder. Varen består typisk ikke kun af plast, men indeholder også andre varer som træ, kabler, printplader, metaller, skumgummi, gummi og andet affald. Varen lagres typisk løst, i bigbags eller baller. Et normalt læs består af mellem 18 til 25 tons.

 

Processen:
Først har vi behov for en beskrivelse:

  • Hvad er oprindelsesvaren?
  • Emballageformen
  • Den årlige volumen
  • Et billede af varen
  • Analyse eller prøve af indhold
  • Hvordan skal transporten foregå?

 

Vi kan med dette evt. sende en prøvecontainer til genvinding, og vi kan klassificere varen. Ud fra dette kan vi afgive et konkret tilbud på varen.

 

Genvinding:
Efter genvinding ender genvindingsvirksomheder ofte med at stå med en restfraktion, der består af en række forskellige materialer, hvoraf en stor del består af plast.
Vi kan tilbyde en genvindingsløsning, hvor vi sikrer en genvinding af plasten, metallerne, printpladerne og andre varer. Varen afhentes ved virksomheden og sendes direkte til en genvindsvirksomhed, der sorterer, vasker og pelleterer plasten, så den kan genvindes.

 

Typiske varetyper:
Plast fra køleskabs- og frysergenvinding
Plast fra fjernsyn- og monitorgenvinding
Plast fra genvinding af småt elektronik