PVC-mix

Definition
af varen:
PVC-mix består af hårdt PVC.

 

pvc01
PVC, løs vægt

PVC er typisk følgende varer:

 

 

pvc03

Tagrender

pvc04

Nedløbsrør eller afløbsrør (rød/brun/orange)

pvc05

Plastvinduer/rammer/lister

 

 

Kvalitetsbeskrivelse af PVC.

Varen modtages kun i løs form, medmindre er specifikt aftalt.
Varen skal bestå af min. 80% hårdt PVC.
Varen må ikke indeholde træ, metal, gummi, dæk, folier, textil,videobånd, PEX, isolering, pressenninger, badebassiner, silikonetuber samt andre fremmede stoffer.
Varen må maks. indenholde 3% folie.
Varen må maks. have en godstykkelse på 10 mm.
Varen skal indeholde emner, der er mindre 2×3 meter, medmindre andet er aftalt.

 

Modtageprocedure og kvalitetsgodkendelse:

Ved modtagelsen tjekkes varen visuelt før aflæsning, og der tages evt. foto.
Efter aflæsning undersøges varen visuelt igen, og den endelige kvalitet bestemmes.

 

Hvis varen ikke svarer til angivne kvalitet, vil den blive omklassificeret. Der vil i så fald blive taget billeder til dokumentation, og der tages kontakt til leverandøren/kunden.
Hvis varen er under 80% hårdt PVC, betales der efter regning. Der er i så tilfælde tale om en reklamation. Varen kan evt. blive sendt direkte til anden behandling, såsom deponi eller forbrænding.

 

Nedenstående ses et udsnit af materialer, der ikke må forekomme, og som skal frasorteres.

 

Presenninger

pvc-sorteret-fra-1

 

Dæk

pvc-sorteret-fra-2

 

Bløde slanger

pvc-sorteret-fra-3

 

PEX

PEX

Silikonetuber

tube silicone3

Textil/regntøj

Textil