Husholdningsplastik

Definition
af varen:
Hårdt plastik hovedsagligt bestående af flasker og beholdere med plasttyperne PE, PP og PET fra husholdningsartikler. Se hvordan vi gør her

hp01

Løst indsamlet plastik

hp02

Presset plastik


Kvalitetsbeskrivelse af husholdningsplast.

  • Varen modtages i løs form eller i baller.
  • Varene skal bestå af min. 90% hårdt plastik, heraf skal min 60% være PE og PP.
  • Varen kan være blandet med folier.
  • Varen må ikke indeholde træ, metal, gummi, laminat, textil, videobånd, PEX, havemøbler, pap, isolering, pressenninger, badebassiner, siliconetuber, opskummet plast samt andre fremmede stoffer.
  • Varen må maks. indeholde 5% folie.


Modtageprocedure og kvalitetsgodkendelse:

Ved modtagelse tjekkes varen visuelt før aflæsning, og der tages evt. foto.
Efter aflæsning undersøges varen visuelt igen, og kvaliteten bestemmes endelig.

Hvis varen ikke svarer til den angivne kvalitet, vil den blive omklassificeret. Der vil i så fald blive taget billeder til dokumentation, og der tages kontakt til leverandøren/kunden.
Hvis varen er under 60% hårdt PE og PP, eller mindre en 90% hård plast i alt, betales der efter regning. Der vil her være tale om en reklamation. Varen kan evt. blive sendt direkte til anden behandling, såsom deponi eller forbrænding.

Nedenståede ses et udsnit af varer, der ikke må forekomme, og som skal frasorteres.

Folie

pg03-1

Træ

pg03-2

Brandbart

pg03-3

Tekstil

Textil

Silikonetuber

tube silicone3

Videobånd

Videobnd1


Tip
:
PE og PP er de to plasttyper, der flyder i vand, så hvis man er i tvivl, kan man selv lave testen.