Genbrugspladsplast

Definition af
varen:
Blandet hårdt plast fra kommuneplader. Se hvordan vi gør her

pg01

Løst indsamlet plast

loest plast

Løst indsamlet plast

Kvalitetsbeskrivelse af husholdningsplatik.

  • Varen modtages i løs form eller i baller.
  • Varen skal bestå af min. 90% hård plast, heraf skal min 60% være PE og PP.
  • Varen kan være blandet med folier.
  • Varen må ikke indeholde træ, metal, gummi, laminat, textil, videobånd, PEX, havemøbler, pap, isolering, pressenninger, badebassiner, siliconetuber, opskummet plast samt andre fremmede stoffer.
  • Varen må maks. indeholde 5% folie.
  • Materialet må ikke være tykkere end 10 mm.
  • Varene må ikke være større end 3×2 meter.


Modtageprocedure og kvalitetsgodkendelse:

Ved modtagelse tjekkes varen visuelt før aflæsning og der tages evt. foto.
Efter aflæses og undersøges varen visuelt, og kvaliteten bestemmes endelig.

Hvis varen ikke svarer til den angivede kvalitet, vil den blive omklassificeret. Der vil i så fald blive taget billeder til dokumentation, og der tages kontakt til leverandøren/kunden.
Hvis der i varen er under 60% hårdt PE og PP eller mindre en 90% hård plast i alt, betales der efter regning. Der er tale om en reklamation. Varen kan evt. blive sendt direkte til anden behandling, såsom deponi eller forbrænding.

Nedenståede ses et udsnit af varer der ikke må forekomme, og som skal frasorteres.

Foiler

pg03-1

Træ

pg03-2

Brandbart

pg03-3

Silikonetuber

tube silicone3

PEX

PEX

Tekstil

Textil

Videobånd

Videobnd1

Tip:
PE og PP er de to plasttyper, der flyder i vand, så hvis man er i tvivl, kan man selv lave testen.