Batterier

Produktbeskrivelse:

Vi har fokus på genvinding af blybatterier, men leverer også løsninger for andre batterityper. Blybatterierne indsamles typisk af genvindingsvirksomheder, der igen henter batterierne hos værksteder, ophugger og kommuner. Batterierne indsamles i syrefaste plastkasser.

Blybatterier består af tre hovedelementer, der alle genvindes. Det er bly, syre samt plast. Vi har et samarbejde med genvindingsvirksomheder, og sikrer herigennem en høj genvindingsgrad samt den rigtige pris.

Andre blandede batterier indsamles i tønder.

 

 
 Processen:
Da varen skal notificeres før vi kan sende den til et behandlingsanlæg, er det nødvendigt, at vi indgår en formel leveringsaftale, samt evt. laver en separat notifikationsansøgning.

Vi har behov for at aftale den forventede årlige volumen samt afhentningssteder.
Vi kan med dette afgive et konkret tilbud på varen.

 

Genvinding:
Nedenfor kan selve genvindingsprocessen ses. Som det fremgår ligger genvindingsprocenten på 97%.

 

genvinding batterier

 

 

Andre batterityper sendes også til genvindingsvirksomheder, der foretager en sortering i batterityper og en efterfølgende smeltning, hvorved metallerne udvindes, samtidig med, at der tages hånd om de farlige stoffer.

 

Normalt består et læs af 25 tons, men vi kan godt afhente halve læs.

 

Typiske indsamlede varetyper:

  • Blybatterier fra biler.
  • Truckbatterier med eller uden metalkasse.
  • Blandede husholdningsbatterier.
  • Litiumbatterier.
  • NiCd-batterier

 

img_2046batterikasse