Scrap News

Genvinding af plast er i en rivende udvikling både med hensyn til lovgivning og i forhold til ny teknologi, derfor har vi i Scrap Solutions valgt at udsende Scrap News. Her skal man kunne finde information om den nuværende teknologisk der bruges til sortering, hvilken genvindingsprocenter der kan forventes, samt hvad der sker på marked. I første nummer har vi fokus på ny lovgivning for eksport af plastik
Nyhedsbrev nr. 1
 

Der har været meget diskussion om genvindingsprocenter, derfor har vi valgt at sætte fokus på, hvad der kan genvindes, hvilken andre former der er for alternativ genvinding, samt hvad der må kaldes genvinding i dag og i fremtiden, da der kommer ny lovgivning på området.
Nyhedsbrev nr. 2
 

Der er stor generel interesse for, hvorfor genvindingsprocenten er så lav på husstandsindsamlet plast, derfor har vi valgt at udsende Scrap News 3 der beskriver, hvad der kan genvindes, og hvad der p.t. ikke kan genvindes, samt hvad der sker lovgivningsmæssigt for at forbedre denne situation.
Nyhedsbrev nr. 3